trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Budżet po zmianach

    Radni wysłuchali informacji na temat finansowania regionalnych przewozów pasażerskich. Na przewozy regionalne i międzywojewódzkie Wielkopolska przekazała 74 mln zł. Dyskusyjna pozostaje kwestia rentowności niektórych linii, w szczególności Piła – Wałcz oraz turystycznej Poznań – Wolsztyn. Z problemem tym radni zamierzają się bliżej zapoznać w trakcie kolejnych spotkań komisji.

    Pozytywnie zaopiniowano propozycję przeniesienia wydatków zamieszczonych w budżecie za 2008 rok na rok 2009 określonych jako niewygasające. Wydatki te dotyczą m.in. projektu rozbiórki budynków przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz wymiany grzejników w kaliskim szpitalu przy ul. Toruńskiej.

    W związku z rezygnacją gmin Wielichowo i Osiek Mały z budowy boisk piłki nożnej w ramach programu ,,Orlik” zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały sejmiku o przystąpieniu do programu samorządów Gniezna i Konina. To stwarza szansę, że wszystkie przetargi na budowę boisk dofinansowywane z tegorocznego budżetu województwa będą rozpisane do końca maja.
    Uwzględniono także zmiany w wydatkach budżetowych związane z korektami wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie kultury i ochrony zdrowia. Przesunięcia będą dotyczyć także kwestii promocji województwa: transmisji z sesji sejmiku w telewizji WTK czy realizacji obchodów 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Województwo otrzyma także pomoc finansową na remonty nawierzchni dróg i chodników od lokalnych samorządów. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.