BUDŻET I ROCZNICA PRZED ŚWIĘTAMI


Podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia, sejmik przyjęła budżet województwa na 2015 rok oraz wieloletnią prognozę finansową regionu. Według tych założeń przyszłoroczne dochody województwa wyniosą 1 mld 48 mln zł, a wydatki będą o 85 mln zł wyższe (deficyt pokryje emisja obligacji). Oba dokumenty zostały przyjęte większością głosów w wersji zaproponowanej przez zarząd województwa – wcześniej odrzucono poprawki zgłoszone przez radnych, głównie z klubu PiS.
Także podczas tej sesji sejmik jednogłośnie przyjął stanowisko ustanawiające rok 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Do przedyskutowania w pracach odpowiednich komisji skierowano natomiast pomysł stanowiska sejmiku w sprawie budowy kolejnych odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce.
Na początku sesji ślubowanie złożył radny PiS Zbigniew Czerwiński. Objął on mandat po Zbigniewie Hoffmannie – nowym wojewodzie wielkopolskim, który podczas sesji pożegnał się z radnymi.
Ostatnia w 2015 roku sesja była też okazją do składania życzeń świątecznych i noworocznych – radni przełamali się opłatkiem w przerwie sesji.


Galeria zdjęć:

  • BUDŻET I ROCZNICA PRZED ŚWIĘTAMI
  • BUDŻET I ROCZNICA PRZED ŚWIĘTAMI
  • BUDŻET I ROCZNICA PRZED ŚWIĘTAMI
pdf    drukuj    drukuj