trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Brukselskie rozmowy w sprawie zakupu 22 ezt dla Wielkopolski

  28 stycznia 2011 roku, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG Regio) w Brukseli odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z Patrickiem Amblard - odpowiedzialnym w Dyrekcji za realizację polityki spójności na obszarze Polski.
   
  Przedmiotem rozmów, prowadzonych w obecności osób odpowiedzialnych za wdrożenie projektu, były uwarunkowania realizacji indywidualnego projektu kluczowego Województwa Wielkopolskiego "Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych". Wymienione zadanie inwestycyjne o wartości brutto 483,3 mln PLN uwzględnia w swoim montażu finansowym partycypację środków europejskich na poziomie 42,5 % kosztów kwalifikowalnych (do  168,4 mln PLN).

  Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 i ze względu na swoja wartość znacznie przekraczającą 50 mln EUR, jako projekt duży, wymaga potwierdzenia przez Komisje Europejską wniesienia wkładu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   
  W trakcie przeprowadzonych rozmów uzyskano zapewnienie, że dofinansowanie projektu w żadnym czasie nie było i nie jest zagrożone, a decyzja ostateczna Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie dla tego projektu podjęta zostanie w ciągu najbliższych tygodniu po akceptacji treści umowy na świadczenie usługi publicznej kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (Public Service Contract).

  Uzyskano także informacje, że Komisja Europejska nie widzi żadnych przeszkód dla zawarcia, przed ostateczną akceptacją przez KE wniosku o dofinansowanie projektu taborowego, umowy z wybranym wykonawcą na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.