Bezpłatne przejazdy pociągami z okazji Dnia bez Samochodu


Dzień bez Samochodu obchodzony jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji 22 września 2020 r. każda osoba posiadająca przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu może skorzystać z bezpłatnych przejazdów w obrębie Województwa Wielkopolskiego pociągami Kolei Wielkopolskich oraz POLREGIO.

Osoby, chcące podróżować pociągami KW i PR w dłuższych relacjach, tj. przekraczających granice województwa, będą zobowiązane do pokrycia kosztów przejazdu pociągiem według Taryfy Przewozowej danego Przewoźnika na długości od granicy województwa do miejsca docelowego położonego na terenie innego województwa lub odwrotnie. Jeden dowód rejestracyjny uprawnia do bezpłatnego przejazdu jedną osobę.

pdf    drukuj    drukuj