Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry


4 grudnia w Pietrzykowie odbyło się podsumowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Pietrzyków-Rataje”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr, przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przedstawiciele Rady Miejskiej Pyzdr i wykonawcy inwestycji.

Budowa chodnika o długości 300 metrów przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Słupca-Pyzdry. Inwestycja kosztowała blisko milion złotych, w tym finansowy wkład Gminy Pyzdry to 50 tysięcy złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma "Golliat II", Branno.

Budowa chodnika nie tylko połączyła dwie wsie Pietrzyków i Rataje, ale też bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, co wielokrotnie podkreślał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak: „Inwestycja była przeprowadzona przy bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem. Życzę mieszkańcom, aby ten chodnik dobrze służył lokalnej społeczności i był bezpieczny w eksploatacji”.

Z kolei Przemysław Dębski Burmistrz Pyzdr mówił o dużej, społecznej potrzebie realizacji tego zadania: „Cieszymy się, że wreszcie mamy chodnik, który był tak społecznie oczekiwany, bo ruch samochodów na tej trasie jest spory. Nasi mieszkańcy mogą teraz spacerować bezpiecznie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Nie zabrakło nam wszystkim determinacji, dlatego nasze spotkanie ma taką uroczystą formę”.

W latach 2016-2018 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeprowadził w Gminie Pyzdry inwestycje na łączną kwotę blisko 1,7 mln złotych. Zrealizowano:
- budowę chodnika o długości 600 metrów na odcinku Pietrzyków-Rataje
- remont nawierzchni przy ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach
- budowę chodnika o długości 560 metrów przy ulicy Niepodległości w Pyzdrach
- budowę chodnika na długości 125 metrów w Dłusku
- remont nawierzchni o długości 600 metrów przy drodze wojewódzkiej nr 442 w Górnych Grądach
- modernizację sygnalizacji świetlnej w Pyzdrach przy DW 442/466.


Galeria zdjęć:

  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
  • Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej w gminie Pyzdry
pdf    drukuj    drukuj