BEZPIECZNIEJ NAD WODĄ


Obradująca zdalnie 13 maja Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zaakceptowała projekty uchwał sejmiku wyrażające zgodę na przyznanie wielkopolskim samorządom przez województwo pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dzięki temu na infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie służące przede wszystkim bezpieczeństwu nad wodą wsparcie otrzyma dziewięć gmin z naszego województwa.
Radni także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku, na mocy której dotychczasowy Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie zmieni nazwę na Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne.
Komisja zaopiniowała również szereg propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, związanych z podległymi jednostkami służby zdrowia. Radni zapoznali się też z: raportem z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii, informacją o realizacji programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z wojewódzkiego budżetu, sprawozdaniami z realizacji w 2019 roku programów współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.


Galeria zdjęć:

  • BEZPIECZNIEJ NAD WODĄ
pdf    drukuj    drukuj