trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

BEZPIECZNE WOJEWÓDZTWO

    Różne aspekty bezpieczeństwa Wielkopolan (w zakresie obronności, sytuacji epidemiologicznej, wypoczynku nad wodą) przewijały się podczas prac sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, której zdalne obrady odbyły się 22 czerwca.

    Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał dotyczących przekazania przez województwo pomocy finansowej wielkopolskim gminom. Słupca i Ostrowite dostaną wsparcie na przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą, natomiast Grodziec otrzyma dofinansowanie odbudowy wiat przystankowych zniszczonych po przejściu kilka miesięcy temu orkanu Dudley.

    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawił z kolei komisji coroczną informację o stanie sanitarnym i epidemiologicznym województwa. Rozmawiano m.in. o skutecznym monitorowaniu sytuacji w tym zakresie w związku ze wzmożonym napływem uchodźców z ogarniętej działaniami wojennymi Ukrainy.

    Członkowie komisji zapoznali się ponadto z projektem programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Radny Zbigniew Czerwiński wnioskował, by do katalogu dofinansowanych przez województwo działań NGO-sów dopisać punkt obejmujący przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i obronności.


    Galeria zdjęć: