Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego


Siostry Aniela i Zofia Tułodzieckie, Zofia Sokolnicka, Helena Rzepecka, Janina Omańkowska, Emilia Sczaniecka – to jedynie kilka nazwisk bohaterek z naszego regionu, które zostały przywołane podczas konferencji edukacyjnej „Nie tylko z bronią w ręku. Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego”. Wydarzenie miało miejsce 20 maja Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Spotkanie zainaugurował patronujący wydarzeniu Marszałek Marek Woźniak, gospodarz centralnych uroczystości organizowanych w rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

O tym, jak poważnym przeciwnikiem dla wrogów polskości były nasze bohaterki, mogą świadczyć słowa kanclerza Bismarcka, który prorokował: „Dopóki będzie istnieć polska kobieta, istnieć będzie problem polski”. Historykom udało się jak dotąd zidentyfikować około 350 kobiet czynnie zaangażowanych w Powstanie Wielkopolskie, choć bez wątpienia było ich znacznie więcej. Poniedziałkowe spotkanie będzie okazją, by przedstawić herstorie (historie) kilku kobiet, które stały na czele „podziemnego państwa idei” i brały udział w „najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy”. Kobiet, które kształciły i wychowywały młodych ludzi na światłych patriotów; kobiet, które stworzyły nielegalne szkolnictwo polskie w Poznaniu oraz Wielkopolsce i omijając publiczny system edukacji, prowadziły tajne komplety w prywatnych domach i mieszkaniach.

Podczas konferencji został pokazany pierwszy polski fabularyzowany dokument z tego zakresu, zatytułowany „Siłaczki”. W kadrach filmu zapisano historię sióstr Anieli i Zofii Tułodzieckich, które m.in. wprowadzały nowoczesne rozwiązania w zakresie spółdzielni pracy, filantropii i edukacji.

Program konferencji:
 9.00 – Rozpoczęcie
 9.15 – Wprowadzenie do filmu – I. Kamińska-Lech
 9.30 – Projekcja filmu „Siłaczki” (dokument fabularyzowany)
11.00 – Przerwa
11:30 – Panel: Wielkopolskie akcenty w filmie „Siłaczki” z udziałem reżyserów filmu Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz aktorek i statystek. Panel poprowadzi: dr M. Mazurek
12.15 – Przerwa
12.45 – Wprowadzenie. Panel: Nie tylko z bronią w ręku. Rola Kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego udział wezmą: prof. UAM dr hab. E. Głowacka-Sobiech, dr G. Wyder, dr M. Tkacz-Janik, dr A. Krygier-Łączkowska. Panel poprowadzi: K. Wala
14.00 – Zakończenie.

Streaming z konferencji: https://www.facebook.com/Metropolia-Wielkopolska-386430294848376/ 

Organizatorami Konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Metropolia Wielkopolska.


Galeria zdjęć:

  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
  • Bez kobiet nie byłoby Powstania Wielkopolskiego
pdf    drukuj    drukuj