BĘDZIE REMONT W MUZEUM?


Dyskusja na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Lesznie, instytucji kultury samorządu województwa, zdominowała styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Kamila Szymańska opowiedziała radnym o działalności muzeum (zbiorach, wystawach, wydarzeniach, aktywności edukacyjnej, frekwencji), a także o trudnej sytuacji lokalowej w budynku przy placu Jana Metziga. – W pomieszczeniach jest ciasno, brakuje nam magazynu i odpowiednich warunków do ekspozycji i przechowywania cennych obiektów muzealnych, remontu wymagają toalety, trzeba też zlikwidować bariery architektoniczne – wyliczała Kamila Szymańska, zwracając również uwagę, że większe inwestycje byłyby możliwe dopiero po wykupieniu budynku od obecnego właściciela.
Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.


Galeria zdjęć:

  • BĘDZIE REMONT W MUZEUM?
pdf    drukuj    drukuj