trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

BĘDZIE CENTRUM ROZWOJU WSI W SIELINKU?

    Radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy obradowali zdalnie 15 marca, zaopiniowali pozytywnie m.in. projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Wielkopolskiemu Samorządowemu Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Jak wyjaśniał wicemarszałek Krzysztof Grabowski, główna siedziba centrum będzie mieściła się w Sielinku, ponieważ samorząd województwa dysponuje tam gruntami i nieruchomościami, natomiast oddziały placówki (także znajdujące się w samorządowych lokalach) powstaną w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

    Jeśli sejmik podczas sesji 27 marca zaakceptuje uchwałę, to centrum powstanie formalnie 1 kwietnia.

    Do zadań placówki mają należeć m.in.: gromadzenie i upowszechnianie informacji o lokalnych rynkach produktów rolnych i żywnościowych; wspieranie rozwoju produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej; wspieranie produkcji energii odnawialnej i działań w zakresie retencjonowania wody na obszarach wiejskich; współpraca z samorządami lokalnymi i wiejskimi, samorządem rolniczym, lokalnymi grupami działania, kołami gospodyń wiejskich, jednostkami OSP; realizacja działalności edukacyjnej i promocyjnej.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie propozycje zmian w budżecie województwa na 2023 r. oraz zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w 2022 r.


    Galeria zdjęć: