Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do rejestru BDO będą składane wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

 

 Rejestr BDO - więcej informacji

pdf    drukuj    drukuj