BAROMETR ZAWODÓW, CZYLI GDZIE BRAKUJE PRACOWNIKÓW?


Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 12 lutego, radni zapoznali się z dwoma dokumentami, opisującymi m.in. problemy wielkopolskich firm związane z brakiem rąk do pracy. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Sławomir Wąsiewski omówił „Barometr potrzeb kadrowych”, skupiający się na deficytach pracowników na lokalnym rynku pracy, a także „Barometr zawodów”, tj. kompleksowe badanie pozwalające oszacować zapotrzebowanie na konkretne zawody. Jakie wnioski zawarto w tych opracowaniach? Szacunki na 2020 rok wskazują na 46 zawodów deficytowych w województwie. Większość z nich dotyczy branży transportowo-logistycznej, budowlanej, usługowej i meblarskiej. Nadal będzie też brakowało zarówno pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, jak i dobrze wykwalifikowanych pracowników usług z przygotowaniem zawodowym m.in. fryzjerów, kosmetyczek, sprzedawców i kasjerów, piekarzy i masarzy oraz pracowników gastronomii (kucharzy, kelnerów, barmanów).

Komisja zapoznała się również z projektami z zakresu innowacji społecznych, które zaprezentowali przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.


Galeria zdjęć:

  • BAROMETR ZAWODÓW, CZYLI GDZIE BRAKUJE PRACOWNIKÓW?
pdf    drukuj    drukuj