Baranów przejdzie rewitalizację Rynku


W Baranowie przebudowie ulegnie budynek Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich, który zostanie przeznaczony na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, a budynki Urzędu Gminy i remizy OSP przejdą termomodernizację.
19 lipca br. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Dokument podpisała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Gminę Baranów reprezentowała Bogumiła Lewandowska-Siwek, Wójt Gminy. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w ramach poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” wyniosło prawie 10 mln zł, podczas gdy realizacja całego projektu zamyka się kwotą 14 mln zł.
Uporządkowanie przestrzeni w centrum Gminy Baranów obejmuje wyburzenie sali sportowej, w budynku szkoły zostanie wymieniona posadzka, wstawione nowe okna i rynny. Wyremontowany budynek otrzyma zupełnie nowe funkcje. Powstanie w nim dzienny Dom Seniora, multimedialna biblioteka, węzeł kuchenny z punktem gastronomicznym oraz galeria artystyczna z pracowniami dla dzieci i młodzieży.


Galeria zdjęć:

  • Baranów przejdzie rewitalizację Rynku
pdf    drukuj    drukuj