trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2021/2022

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu  rozpoczyna

   

  BADANIE  POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2021/22,  

  który obowiązywał będzie od 12 grudnia 2021 roku.

   

  Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć  rozkład jazdy 2020/2021.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o  przesyłanie wniosków w okresie
  od 4 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r. na załączonym formularzu, na adres
  e-mail kolej@umww.pl W tytule e-maila prosimy wpisać: BADANIE  POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2021/2022.

  Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.

  • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci  oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Aplikantów.
  • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
  • Aplikant – Organizator Przewozów lub Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy. 

  Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru,
  • możliwości finansowych Samorządu Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

  Informujemy, że tut. Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.