Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu pn. „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku”


Badania wykazały, że stolica Wielkopolski jest 3 miastem w kraju, o największej liczbie osób dojeżdżających do pracy. Dojazdy do pracy w przeważającej części obejmowały swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego oraz w niewielkim zakresie dojeżdżających spoza regionu.

Zdecydowanie największe potoki osób dojeżdżających do pracy w Poznaniu dotyczyły jednak gmin sąsiednich. 41% stanowią dojazdy z powiatu poznańskiego, a biorąc pod uwagę wszystkie gminy tworzące Poznański Obszar Metropolitalny to już w sumie ponad 60% wszystkich dojeżdżających do pracy. Spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy do stolicy wielkopolski, najwięcej z nich mieszkało w gminie Swarzędz, Czerwonak i Luboń.

Z kolei mieszkańcy Poznania najliczniej wyjeżdżali do pracy w gminach: Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzędz i Suchy Las. Na każdą osobę wyjeżdżająca do pracy poza miasto metropolitalne przypadały ponad 3 osoby przyjeżdżające do pracy w Poznaniu.

Więcej ciekawych informacji dotyczących dojazdów do pracy w mieście metropolitalnym Poznaniu odnajdą Państwo w infografice przygotowanej, na podstawie danych GUS, przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

 dozady do pracy 2016 a


pdf    drukuj    drukuj