trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego". Zaproszenie na konferencję

  Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza na konferencję pt. „Audyt Krajobrazowy – nowe narządzie ochrony i kształtowania krajobrazu”.

  Planowane wydarzenie odbędzie się 16 lutego 2021 roku, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19, w formule webinarium on-line, za pośrednictwem platformy Zoom.

  Konferencja przybliży uczestnikom zagadnienia związane z procesem przygotowywania dokumentu pn. „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego”, w tym szczególnie sposób identyfikacji krajobrazów występujących na obszarze całego regionu oraz co szczególnie ważne, wskazania krajobrazów priorytetowych. Najważniejszą częścią dokumentu jest opracowanie rekomendacji i wniosków dla ochrony i kształtowania krajobrazów priorytetowych, w tym także krajobrazów objętych różnymi formami ochrony.

  Konferencja rozpocznie cykl spotkań włączających wszystkich interesariuszy w proces tworzenia ostatecznej formy ww. dokumentu. Będzie on bowiem nową formą polityki przestrzennej samorządu województwa, która realizowana będzie na poziomie lokalnym. „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” jest sporządzany po raz pierwszy w samorządowej historii regionu. Autorzy dokumentu oraz zaproszeni goście przybliżą zagadnienia związane z praktycznymi i prawnymi aspektami sporządzania dokumentu oraz sposobem wdrażania jego ustaleń.

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie zapytania na adres sekretariat@wbpp.poznan.pl Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, najpóźniej do dnia 5 lutego 2021 r. w celu udostępnienia możliwości rejestracji. Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny.
  W załączeniu program konferencji.