trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiana w aglomeracjach

    Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 13 stycznia 2011 r. 

    Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach wyznaczenia aglomeracji Gniezno, Ujście i Piła obejmujących swym zasięgiem tereny włączone do systemu kanalizacji zbiorczej. Jest to zmiana rozporządzenia wojewody z 2006 roku o wyznaczeniu tych aglomeracji, a podyktowane jest to koniecznością zachowania odpowiedniej liczby mieszkańców na danym obszarze przy podłączaniu do kanalizacji.
    Członkowie komisji zapoznali się także z projektem budżetu na 2011 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2022, opiniując pozytywnie obydwa dokumenty.