trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiana nazwy i nowy statut Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie

    Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie.

    Burmistrz Śremu przekazał do Departamentu Zdrowia wniosek złożony przez Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Śremie dotyczący zmiany  nazwy Jednostki. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 ze zm.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

    Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie, zostanie przekazana celem konsultacji do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”. Po uzyskaniu opinii Rady, projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie będzie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożony pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.