trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zgoda na poręczenie

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 31 sierpnia 2010 r.

    Podczas specjalnego posiedzenia komisji radni dyskutowali na temat kondycji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W lipcu sejmik zgodził się na poręczenie kredytu dla tej placówki przez zarząd województwa, pod warunkiem przedstawienia nowego planu naprawczego.

    Z ekspertyzy przygotowywanej przez niezależną firmę wynika, że szpital był źle zarządzany, jednakże na końcowe wnioski i zalecenia radni będą musieli poczekać prawdopodobnie do końca września. Podczas spotkania przedstawiono radnym podjęte już działania mające na celu poprawę płynności finansowej: wypowiedziano część umów o pracę oraz wprowadzono racjonalizację zakupów.

    Na prośbę Bronisława Różyckiego, pełniącego obowiązki dyrektora WSZ w Koninie, członkowie komisji poparli większością głosów wniosek komisji, by zarząd województwa udzielił poręczenia kredytu w wysokości 3 mln zł już teraz.