trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zdrowie kosztuje

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 17 marca 2011 r.

    Jak wojewódzkie placówki opieki zdrowotnej realizują umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jaka jest skala nadwykonań tych usług wobec wielkości określonych w kontraktach? To główne tematy poruszone w informacji przedstawionej radnym przez dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniewę Nowodworską.
    Na wszystkie świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej w 2011 w planie finansowym NFZ dla Wielkopolski zarezerwowano ponad 4,9 mld zł, w tym na lecznictwo szpitalne blisko 2,3 mld zł, co odpowiada poziomowi finansowania w ubiegłym roku. W 2010 r. wojewódzkie szpitale udzieliły świadczeń o wartości ponad 919 mln zł, z czego 4,7 proc. (około 43 mln zł) stanowiły usługi kwalifikowane przez płatnika jako nadwykonania. To o blisko 2 proc. mniej niż w poprzednim roku. NFZ przestrzega, że szpitale nie mogą liczyć na  pełną zapłatę za usługi przekraczające zakres kontraktu, a każdy przypadek jest wnikliwie weryfikowany. W 100 procentach finansowane będą tylko nadwykonania świadczeń nielimitowanych i ratujących życie.
    W dalszej części obrad radni pozytywnie zaopiniowali dokumenty związane z marcową sesją sejmiku, w tym dotyczące zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej województwa, związane m.in. z finansowaniem zakładów aktywności zawodowej oraz inwestycjami planowanymi w placówkach opieki zdrowotnej. Wysłuchano także informacji o realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i promocji zdrowia oraz na temat sytuacji i realizacji zadań na wielkopolskim rynku pracy.