trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie o przyjęciu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że uchwałą Nr 820/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.

  Aktualnie powyższy projekt jest poddawany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych oraz RZGW.

  W dalszej kolejności dokument ten wraz Prognozą oddziaływania na środowisko podlegać będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w ramach której poddany zostanie opiniowaniu oraz procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu tegoż dokumentu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  1. Projekt WPGO 2019-2025 - pobierz
  2. Projekt Planu inwestycyjnego - pobierz
  3. Mapka – instalacje RIPOK i Regiony - pobierz
  4. Informacja o funkcjonujących instalacjach - pobierz
  5. Miejsca magazynowania odpadów - pobierz
  6. Tabela – odpady – ludność - pobierz

  Galeria zdjęć: