trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie dotyczące prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego

  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem w sprawie zmiany nazwy Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 ze zm.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
   
  Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.
   
  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego, zostanie przekazana celem konsultacji do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”.
  Po uzyskaniu opinii Rady, projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego będzie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożony pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.