trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie dotyczące prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

  ZAWIADOMIENIE

  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

  Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 259 ze zm.) o działalności leczniczej statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

  Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

  Konsultacje uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zostaną przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanych dalej organizacjami). Po uzyskaniu uwag organizacji, projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu będzie przedstawiony Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożony pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.


  Galeria zdjęć: