trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

  Konsultacje nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

  • Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - pobierz
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu - pobierz
  • Formularz konsultacji projektu (pdf) - pobierz
  • Formularz konsultacji projektu (docx) - pobierz

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 3058/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia
  2020 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

  Uwagi oraz wnioski do projektu uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu,
  na adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl lub na adres:

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Departament Zdrowia
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 roku włącznie.

   

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

  Projekt Uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

   

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Bieniek.

  Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 6380, adres poczty elektronicznej: dz.sekretariat@umww.pl