trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zatwierdzenie rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego

  pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”

   

  1. Uchwała Nr 4012/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
  2. Oświadczenie - pobierz dokument
  3. Sprawozdanie - pobierz dokument
  4. Wykaz podmiotów, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz dokument