trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zatwierdzenie rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym lub narkotykowym) w roku 2021, 2022 i 2023, podmiotowi wyłonionemu w wyniku otwartego konkursu ofert

    pn.: „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”.

    Uchwała Nr 4449/2021 ZWW z 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym lub narkotykowym) w roku 2021, 2022 i 2023 oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument