trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zaproszenie do udziału w Projekcie Lustro

  Projekt LustroW dniu 9 marca br. zakończyło się spotkanie informacyjne  dla szkół i nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem Programu podczas którego autorzy Projektu Lustro przedstawili szczegóły projektu oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące realizacji Programu w szkole.

  Rozpoczynamy zatem zapisy nauczycieli, którzy chcą realizować  w ramach godzin wychowawczych w swoich klasach Program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego pn.: „Projekt Lustro”.

  Projekt zakłada przygotowanie 48 nauczycieli do wdrożenia Programu w klasach. Co ważne,  rozpoczęcie realizacji programu może nastąpić już po pierwszych zajęciach.

   

  Szkolenie obejmuje:

   

  (dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do projektu)

  Szkolenie e-learningowe – 5 godz.

   

  (dla osób zakwalifikowanych do udziału)

  Termin: kwiecień - maj

  I Trening Umiejętności – 20 godz. 

  I warsztat wspierający – 5 godz.

  Termin: wrzesień - październik

  II Trening Umiejętności – 20 godz.

  II warsztat wspierający – 5 godz.

   

  Dokładne terminy i miejsce realizacji szkoleń wskazane zostaną po zakończeniu procesu naboru uczestników.  Spośród osób, które się zgłoszą utworzone zostaną 3 grupy warsztatowe po 16 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  Podczas procesu kwalifikacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:

  • kolejność zgłoszeń (w przypadku spełnienia kryteriów i ograniczonej liczby miejsc)
  • zgłoszenia umożliwiające tworzenie par lub grup wychowawców i pedagogów (psychologów) mogących wspierać się w jednej placówce.

  Po ukończeniu całego cyklu szkoleń absolwenci uzyskają Certyfikat Realizatora Programu Projekt Lustro, dostęp do podręcznika Programu, kompletu aktualnych scenariuszy do realizacji zajęć z uczniami i z rodzicami oraz do materiałów szkoleniowych.

  Link do formularza zgłoszeniowego (aktywny do 25 marca 2023 r.):

  https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/rCFDJa4cppfEsiZra5LM5FAX

   

  Kontakt:

  1. Zespół Ekspertów, który odpowie na szczegółowe pytania dotyczące Projektu Lustro:
  2. Koordynacja projektu:

  Poznań, dn. 3 marca 2023 r.

  Zaproszenie do udziału w Projekcie Lustro

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje w 2023 roku bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – wychowawców klas szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Działanie ma na celu wsparcie szkół we wdrażaniu rekomendowanych programów profilaktycznych zmniejszających zagrożenie niekonstruktywnym zachowaniem i problemami psychicznymi uczniów.

  Szkolenia współorganizowane są z zespołem ekspertów – autorów rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro,  a ich celem jest przygotowanie nauczycieli – wychowawców klas  do realizacji wspomnianego Programu ze swoją klasą.

  Cykl szkoleń poprzedzi spotkanie informacyjne dla szkół i nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem Programu organizowane on-line w dniu 9 marca br. o godz. 10.00, które przybliży założenia Programu, a także doświadczenia nauczycieli już realizujących Projekt Lustro w swoich szkołach. Pozwoli to poznać Program także z praktycznej perspektywy doświadczeń i efektów wynikających z jego realizacji w szkole.

  Więcej informacji na temat programu Projekt Lustro uzyskać można na stronie www.projektlustro.pl oraz na stronie Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych Opartych na Naukowych Podstawach https://programyrekomendowane.pl.  

   

  Kontakt:

  1. Zespół Ekspertów, który odpowie na szczegółowe pytania dotyczące Projektu Lustro:
  2. Koordynacja projektu:

  Szkolenia współfinansowane są ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026.

  Link do formularza zgłoszeniowego (aktywny do 8 marca do godz. 12.00):

  https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/QBWo97j97mH8T4or7FXZpFM8