trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zapraszamy do konkursu na świąteczną potrawę "Wielkopolskie Smaki Wigilijne”

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”. Do wygrania nagrody!

  Kto może wziąć udział?
  Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

  1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 1179),
  2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281),
  3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

  Zasady uczestnictwa
  Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania).

  Dokumenty można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne ”,
  2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   al. Niepodległości 34
   ​61-714 Poznań
   Na kopercie należy dopisać: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”,
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

  Nabór zgłoszeń trwa do 6 grudnia 2023 r.

  WAŻNE: Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę, w jednej z dwóch kategorii, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

  Przebieg konkursu
  Uczestnicy Konkursu w dniu finału, który odbędzie się 16 grudnia, podczas Jarmarku bożonarodzeniowego w Choczu zobowiązani są dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

  Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach – na potrawę wytrawną i na potrawę na słodko.

  Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami, w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

  Nagrody
  Zwycięzcami Konkursu w każdej z dwóch kategorii zostanie do 18 nominowanych KGW, które uzyskają największą liczbę następujących po sobie punktów. Otrzymają oni nagrody finansowe, których wielkość określa regulamin konkursu.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!