trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ZAMEK DLA WIELKOPOLSKI

    Obradująca zdalnie 20 stycznia sejmikowa Komisja Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Integracji Europejskiej w Rokosowie. Choć dla ścisłości należałoby napisać, że ta nazwa wkrótce przestanie być aktualna. Nowy statut (mający zastąpić dokument funkcjonujący od 2010 roku) wprowadza bowiem jej zmianę – teraz będzie to Zamek Wielkopolski w Rokosowie. Po dłuższej dyskusji radni zgodzili się na taką właśnie, zaproponowaną przez zarząd województwa, wersję tej nazwy. Ma ona podkreślać, że położony niedaleko Gostynia obiekt jest własnością samorządu województwa, który w ostatnich latach zainwestował spore kwoty w jego remont (który ma się zakończyć w bieżącym roku). Istotne zmiany w statucie dotyczą też profilu i generalnych celów działalności placówki. Teraz organizowane w zamku szkolenia, konferencje i inne wydarzenia mają się koncentrować wokół tematyki związanej z samorządem województwa i dziedzinami, którymi on się zajmuje. Kwestie związane z integracją europejską nie będą już pierwszoplanowe.

    Ponadto komisja pozytywnie odniosła się do propozycji zmian w budżecie i WPF (w tym dotyczącej wspomnianego remontu w Rokosowie). Radni również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej zasad gospodarowania mieniem ruchomym województwa oraz przyjęli sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji. Zapoznali się także z prezentacją dotyczącą projektu zakładającego tworzenie „rolniczych dolin wodorowych”, którego istotą jest promowanie budowania lokalnych zielonych ekosystemów, opartych na produkcji energii przez miejscowe biogazownie, wykorzystujące wytwarzane na miejscu odpady rolnicze.


    Galeria zdjęć: