trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ZA SZCZEPIENIAMI, PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI

    Obrady obradującej zdalnie 24 listopada Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowało omówienie i zaopiniowanie dwóch projektów stanowisk sejmiku, którymi wszyscy radni mają zająć się podczas listopadowej sesji.

    W pierwszym z nich - przygotowanym z inicjatywy zarządu województwa - sejmik zwraca się do premiera i ministra zdrowia o wprowadzenie obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 oraz o rozważenie ograniczenia dostępności do usług innych niż pierwszej potrzeby dla osób niezaszczepionych. Propozycja wywołała ożywioną dyskusję pomiędzy większością zwolenników przyjęcia stanowiska a sprzeciwiającymi się obowiązkowym szczepieniom radnymi PiS. Ostatecznie, po wprowadzeniu niewielkich korekt do treści, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu, przy 3 głosach przeciw.

    Podobnie wyglądały proporcje (8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się) przy opiniowaniu kolejnej propozycji stanowiska, przedłożonego przez klub PSL. W nim z kolei sejmik „potępia antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu”.

    Ponadto komisja zapoznała się z projektami budżetu województwa na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu, a także zaopiniowała propozycje zmian w bieżących założeniach budżetowych województwa.


    Galeria zdjęć: