trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Z nadwyżki na kolej

    Posiedzenie komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 17 maja 2011 r.

    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2010 w działach przetwórstwo przemysłowe, transport i łączność, działalność usługowa oraz administracja publiczna.
    Radni zgodzili się także z propozycjami zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków województwa związanymi m.in. z rozdysponowaniem części ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej w wysokości 11,7 mln. Suma ta, podobnie jak zaplanowane wcześniej na ten rok 6,25 mln zł, pochodzi z Funduszu Kolejowego i zostanie przeznaczona na remont elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych przez województwo w roku 2010.
    Członkowie komisji przyjęli ponadto pozytywne opinie w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2011-2022, umożliwiających finansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działań związanych z kompleksową promocją gospodarki i inwestycji oraz współpracą z zagranicą.
    Członkowie komisji zapoznali się ponadto z informacjami na temat funkcjonowania transportu publicznego w regionie oraz dotyczącymi działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.