trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Z mniejszym deficytem

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 19 października 2010 r.
    Radni omówili przedstawione przez zarząd województwa propozycje zmian do uchwały sejmiku określającej dochody i wydatki na rok 2010. Proponowane korekty zmniejszają łączną kwotę dochodów budżetu województwa o ponad 17,39 mln zł (do 1057,18 mln) przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących o 16,16 mln zł (do 748,35 mln zł). Dzięki wyższym niż zakładano wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych, a także oszczędnościom poprzetargowym, głównie w inwestycjach drogowych, zaproponowano obniżenie o 40 mln zł (do 171,239 mln zł) zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego województwa. W ślad za tym na październikowej sesji radni rozważą obniżenie ze 145 mln zł do 105 mln zł wartości obligacji, które zostaną wyemitowane na sfinansowanie części tego deficytu (przed miesiącem sejmik zmniejszył wartość obligacji ze 185 do 145 mln zł).
    Najwięcej proponowanych zmian w budżecie dotyczy działu „Transport i łączność”. O ponad 109 mln zł mniejsze będą wydatki zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na zadania realizowane na drogach wojewódzkich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To suma różnic pomiędzy kosztorysowym oszacowaniem wartości największych wojewódzkich inwestycji drogowych a ostatecznymi wynikami przetargów, m.in. na budowę i remonty obwodnicy Wągrowca na drodze nr 241, obwodnicy Murowanej Gośliny na drodze nr 196 oraz na drodze nr 434 łączącej Śrem z drogą krajową nr 36. Radni zwracali uwagę, że tym pozytywnym dla wojewódzkich finansów rezultatom towarzyszyć winna troska o jakość wykonawstwa drogowych inwestycji.
    Członkowie komisji do pozytywnie zaopiniowanego projektu zmian budżetowych wnieśli poprawkę, w której odmawiają akceptacji dla wydatków związanych z powołaniem spółki prawa handlowego z udziałem samorządu województwa pod nazwą „Wielkopolska Parowozownia Wolsztyn” na bazie sekcji utrzymania i naprawy parowozów Wielkopolskiego Zakładu spółki PKP CARGO SA. Przyjęciu opinii towarzyszyły różnice zdań związane głównie z oceną biznesplanu spółki, tworzeniem jej majątku, przyszłymi wydatkami na remonty i konserwację zabytkowego taboru i budynków.