trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Z energią o ekologii

    Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 15-16 marca 2011 r.

    Członkowie komisji podczas dwudniowego wyjazdowego posiedzenia w Koninie i Lądzie mieli okazję zapoznać się z działaniami proekologicznymi tamtejszych elektrowni oraz problemami związanymi z budową nowych odkrywek węgla brunatnego, a w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie zapoznawali się z koncepcjami ograniczonego użytkowania byłych i opuszczonych składowisk odpadów.
    W spotkaniu z zarządem Zespołu Elektrowni „PAK” SA udział wzięli również parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych z powiatów konińskiego i tureckiego. Prezes ZE „PAK’’ SA Katarzyna Muszkat zaprezentowała politykę spółki w zakresie działań proekologicznych. Przedsiębiorstwo dostarcza około 8,5 procent wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. W konińskich siłowniach, o łącznej mocy 2512 MW, wykonano w ostatnich latach inwestycje i remonty, które znacząco ograniczyły ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Efektem tych działań jest poprawa efektywności wytwarzania energii, a także istotna redukcja emisji pyłu i gazów, a zwłaszcza tlenków siarki i azotu. Następnie poruszono tematy związane z polityką energetyczną kraju. Jej cele i kierunki przybliżyli radnym przedstawiciele Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu. Rozmawiano także o strategii energetycznej województwa wielkopolskiego, zakładającej znaczący wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
    Drugiego dnia pobytu radni zapoznali się ze sposobami rozwiązywania problemów ekologicznych towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego w KWB „Konin” w Kleczewie oraz wysłuchali prelekcji prof. Józefa Górskiego na temat zasadności budowy odkrywek w kontekście ich oddziaływania na środowisko. Zwiedzili także odkrywki węgla brunatnego w Tomisławicach i w Lubstowie.