trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  9 kwietnia 2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się etap okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która jest najpopularniejszą, spośród 34 organizowanych aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, olimpiad. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

  Tematyka  Olimpiady  koncentruje się wokół zagadnień objętych podstawami programowymi  z zakresu biologii, geografii,  chemii oraz  fizyki poszerzonych o – można powiedzieć - wiedzę specjalistyczną z takich dziedzin, jak między innymi: ekologia klasyczna, gospodarka rolna i leśna, zdrowie i żywność, woda, gleba, powietrze i ich ochrona czy gospodarka odpadami. Oceniana będzie ogólna znajomość i umiejętność interpretacji zjawisk związanych z ekologią oraz środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych, związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Weryfikowana będzie również wiedza obejmująca elementarne zagadnienia prawne dotyczące ochrony środowiska.

  W etapie podstawowym, który odbywał się 10 stycznia 2022 r. wzięło udział 1422 uczniów z 62 szkół a do etapu okręgowego zakwalifikowało się 61 uczniów z 31 szkół województwa wielkopolskiego.Organizatorem etapu okręgowego jest Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

  Do części ustnej zostaje zakwalifikowanych 12 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części pisemnej przedmiotowej Olimpiady.

  Do etapu centralnego kwalifikuje się wyłącznie 7 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części pisemnej oraz ustnej.

  Zakwalifikowani do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  uczniowie otrzymują zestaw artykułów promocyjnych. 12 najlepszych uczestników etapu okręgowego Olimpiady dodatkowo otrzyma nagrody rzeczowe.

  Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


  Galeria zdjęć: