trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w piątek, 14 maja 2021 roku o godz. 12 w sali sesyjnej siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się XXX Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przebieg Sesji można śledzić dzięki transmisji na stronie www.bip.umww.pl w zakładce Sejmik Województwa Wielkopolskiego – Transmisje obrad Sejmiku. 

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

  2. Wybór sekretarzy obrad.

  3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Radnego Marka Goli z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  4. Zamknięcie posiedzenia.