trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w trybie zdalnym

  W poniedziałek, 29 marca 2021 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przebieg Sesji można śledzić dzięki transmisji na stronie www.bip.umww.pl w zakładce Sejmik Województwa Wielkopolskiego – Transmisje obrad Sejmiku. 

  Porządek obrad: 
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego sytuacji w portach lotniczych, w tym szczególnie w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział: 630 „Turystyka”).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”)
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka i powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku oraz rejonizacji tych upraw.
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
  26. Raport z wykonania w roku 2020 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024.
  27. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce.
  28. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2020 roku.
  29. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2021 roku.
  30. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  31. Interpelacje i zapytania radnych
  32. Zamknięcie posiedzenia.