trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXII edycja Konkursu Puchar Recyklingu "Aktywni w Wielkopolsce"- VI edycja

  Zapraszamy do udziału w konkursie "Aktywni w Wielkopolsce", który odbywa się w ramach konkursu Puchar Recyklingu organizowanego przez redakcję miesięcznika "Przegląd Komunalny". Partnerem inicjatywy jest Województwo Wielkopolskie. Celem Konkursu jest nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, wdrożonych działań proekologicznych, promocja nowych technik w zakresie ich odbioru, zbiórki, odzysku i  przygotowania do recyklingu oraz ocena prowadzonej edukacji ekologicznej.

  Do udziału w Konkursie zaproszone są gminy i związki międzygminne  oraz przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady oraz instalacje sortujące odpady i  przygotowujące je do recyklingu.

  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach głównych: Gmina Recyklingu i Lider Recyklingu. Organizator może przyznać również nagrody w kategoriach dodatkowych za działania wspierające gospodarkę odpadami.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2021 r.

  Uroczysta gala konkursu odbędzie się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2021.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie, oraz inne informacje szczegółowe, w tym Regulamin Konkursu, dostępne są na stronie: http://www.pucharrecyklingu.pl/o-konkursie/


  Galeria zdjęć: