trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XLV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w poniedziałek 26 września 2022 roku o godz. 12.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XLV Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
   
  Przebieg Sesji można śledzić także dzięki transmisji na stronie:  https://bip.umww.pl/106---678---transmisje-obrad-sejmiku  

  Porządek obrad.
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Piedimonte San Germano pana Gioacchino Ferdinandi oraz Wójta Gminy Ceków-Kolonia pana Mariusza Chojnackiego w temacie W jaki sposób Gmina Piedimonte San Germano oraz Gmina Ceków-Kolonia pielęgnują pamięć o Polakach, którzy zdobyli Monte Casino.
  5. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia NATURALNIE SZAMOTUŁY dotyczące Programu Kolej Plus.
  6. Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: 
   • przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 roku,
   • kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
   • przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizację biegów Powstania Wielkopolskiego (Dział 926 "Kultura Fizyczna).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). 
  14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 
  15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2022 roku w ramach programu „Kultura w drodze”. 
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu "Kulisy kultury".
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/821/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. 
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Powiatem Kościańskim z siedzibą w Kościanie. 
  23. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka byłej drogi powiatowej nr 2165P przebiegającego ulicami Armii Poznań i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo. 
  24. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Osieczna prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 432 na odc. w m. Osieczna oraz na odc. w m. Wojnowice. 
  25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica. 
  26. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Wijewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 305 przebiegającą przez teren gminy. 
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Krzywiń. 
  28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Włoszakowice. 
  29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Poznania. 
  30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
  31. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa. 
  32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu. 
  33. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS. 
  34. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2022 roku. 
  35. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w I półroczu 2022 roku.
  36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  37. Interpelacje i zapytania radnych.
  38. Zamknięcie posiedzenia.