trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WYŻSZE POBORY, NOWY REGULAMIN

    Obradująca 25 listopada – w trybie zdalnym – sejmikowa Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała propozycje regulacji, które ustalają zwiększone kwoty wynagrodzenia marszałka województwa oraz diet wypłacanych radnym województwa. Projekty uchwał sejmiku w tych sprawach przygotowano w związku z wejściem w życie ogólnokrajowych regulacji dotyczących kwestii płacowych m.in. w samorządach.

    Przy okazji – wprowadzając zaktualizowane zapisy związane z dietami radnych – w znowelizowanym Regulaminie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który ma zostać przyjęty podczas najbliższej sesji, wprowadzono też inne zmiany, nad którymi dyskutowali członkowie komisji. Po dłuższej wymianie zdań komisja większością głosów postanowiła rekomendować rezygnację z możliwości zabierania przez radnych podczas sesji głosu w trybie „ad vocem”. Nie znalazła natomiast poparcia większości propozycja, by skrócić maksymalny czas jednorazowego wystąpienia z 10 do 5 minut. Ograniczono jedynie do 2 minut czas na uzasadnienie zgłoszonego w trakcie sesji wniosku formalnego.


    Galeria zdjęć: