trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

  Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zweryfikowała Karty zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i udzielone rekomendacje pod względem formalnym, przeliczyła rekomendacje oraz utworzyła listę kandydatów organizacji i podmiotów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  Ustalono, iż w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku wpłynęło osiem Kart zgłoszenia kandydata na członka do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Weryfikując załączone do ww. Kart rekomendacje, Komisja wyjaśniała wszelkie wątpliwości na korzyść kandydata i zgłaszającej go organizacji. Z uwagi na panujące szczególne warunki podyktowane obowiązującymi ograniczeniami mającymi na celu przeciwdziałanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przyjęte rozwiązania prawne, a także zgłaszane przez organizacje utrudnienia, komisja zaakceptowała przesłane kopie dokumentów zamiast oryginałów. Wszyscy kandydaci oraz zgłaszające ich organizacje spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

   

  Wykaz kandydatów do składu Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (sporządzony w kolejności wynikającej z liczby przesłanych rekomendacji)

  L.p.

  Imię i nazwisko kandydata

  Subregion

  Organizacja zgłaszająca

  1.  

  Tomasz Kujaczyński

  poznański

  ZHP Chorągiew Wielkopolska

   

  1.  

  Iwona Hejducka

  leszczyński

  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
  w Miejskiej Górce

  1.  

  Justyna Schaefer-Kurkowiak

  leszczyński

  Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

  1.  

  Mateusz Walczak

  kaliski

  Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”

   

  1.  

  Dorota Lisiak

  poznański

  Stowarzyszenie pn. Grupa Inicjatywna Baranówko

  1.  

  Sebastian Grek

  koniński

  Stowarzyszenie Młode Ostrowite

   

  1.  

  Iwona Janicka

  poznański

  Fundacja Aktywności Lokalnej

   

  1.  

  Jan Waligóra

  poznański

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny