trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wymiar terytorialny. Zasady opiniowania strategii terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT, IIT, GPR)

    Dokument został uchwalony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 25 stycznia 2024 r., Uchwałą nr 7810/2024,  w sprawie przyjęcia dokumentu „Wymiar terytorialny. Zasady opiniowania strategii terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT, IIT, GPR)”.

    Opracowanie zawiera procedury opiniowania strategii terytorialnych i określa zasady poszczególnych etapów opiniowania oraz obowiązki stron procesu. Przedstawia rozwiązania operacyjne i mechanizm koordynacji wsparcia oraz uszczegółowia pozostałe zasady realizacji instrumentów wsparcia skierowanych do poszczególnych terytoriów regionu, wskazanych w programie FEW. Uzupełnia on zapisy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (SRWW 2030) w tym zakresie.

    Wskazane w dokumencie procedury dotyczą opiniowania następujących dokumentów:

    1. inne instrumenty terytorialne, tj. gminne programy rewitalizacji, strategie terytorialne zawarte w ramach partnerstw np. CWD, strategie ponadlokalne, strategie gminne,
    2. zintegrowane inwestycje terytorialne, tj. strategii ZIT, strategii ponadlokalnych pełniących funkcję ZIT.