trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19

  Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz ograniczenie skutków pandemii COVID-19 poprzez zabezpieczenie szpitali w niezbędne środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz niezbędny sprzęt medyczny.

  Instytucje zaangażowane w realizację Projektu:

  Województwo Wielkopolskie, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

  Podmioty współpracujące w ramach Projektu:

  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Śremie,
  • Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie,
  • Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce,
  • Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,
  • Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu,
  • Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.,
  • Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach,
  • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu,
  • Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie,
  • Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,
  • Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
  • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

  Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 zł w tym dofinansowanie: 7 125 000,00 zł

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska