trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WORD-Y W CAŁYM KRAJU NA MINUSIE

    Marcowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zdominowała informacja oraz dyskusja o sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (placówek podległych samorządowi województwa) oraz o wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Jak wyjaśniał dyrektor WORD w Koninie Piotr Florek, łączny wynik finansowy wszystkich tego typu placówek w Polsce był w 2020 roku ujemny. Pięć wielkopolskich WORD-ów (w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Poznaniu i w Pile) odnotowało łącznie ponad 2,8 mln zł straty w ubiegłym roku. Dla porównania w 2019 roku strata wynosiła 860 tys. zł, a wynik dodatni (250 tys. zł) pojawił się w bilansie za 2018 rok.

    Jak przypomniano radnym, w czerwcu 2020 roku problem ten dostrzegł Konwent Marszałków Województw RP, który jednogłośnie (mimo różnej przynależności politycznej samorządowców) zaapelował do rządu o zmianę niezwaloryzowanej od 2013 roku wysokości opłaty za egzaminy na prawo jazdy, co pozwoliłoby zwiększyć WORD przychody. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zauważył, że nikt nie chce podjąć tej niepopularnej decyzji, bo nie spotka się ona zapewne z poparciem społecznym.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie kilka wniosków o zmiany w tegorocznym budżecie województwa, zapoznała się z informacją o regionalnym transporcie lotniczym oraz jednogłośnie poparła projekt stanowiska sejmiku w sprawie sytuacji w portach lotniczych, zwłaszcza w Poznaniu-Ławicy.


    Galeria zdjęć: