trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Polsko-Niemiecka Komisja ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej o wojnie w Ukrainie

  Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył 18 listopada 2022 r. w Warszawie w XXXII posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zorganizowanej przez MSWiA.  

  W sprawozdaniu dotyczącym współpracy międzyregionalnej zwrócono szczególną uwagę na problem uchodźczy, związany z wojną w Ukrainie. Obecne zarówno Polska, jak i Niemcy stoją przed wyzwaniami związanymi z integracją osób przybywających z Ukrainy. Zwrócono uwagę na problemy związane ze szkolnictwem, opieką zdrowotną, mieszkalnictwem, opieką socjalną oraz doradztwem z zakresy rynku pracy. Podkreślono ogromne zaangażowanie w pomoc dla uchodźców w obu krajach. Komisja zachęca polskie i niemieckie regiony do zaangażowania w odbudowę Ukrainy, co będzie procesem pokoleniowym. W jego przebiegu mają odbywać nie tylko spotkania, ale przede wszystkim konkretne działania takie jak chociażby spotkania 
  z Izbami Rzemieślniczymi, w które chcą się zaangażować polskie i niemieckie regiony.

  Wynikiem prac grupy roboczej ds. transportu była zaprezentowana „Mapa połączeń kolejowych na polsko-niemieckim obszarze powiązań”, w ramach której zawarte zostały potencjalne inwestycje w infrastrukturę oraz działania z wykorzystaniem energii odnawialnej. Mapa oceniona została bardzo wysoko, może służyć za przykład dla innych regionów przygranicznych.

  Kolejnym tematem była współpraca w dziedzinie edukacji. Przedstawiono sposoby edukacji cudzoziemców przy jednoczesnym uwzględnieniu odmienności kulturowej. Swoją działalność zaprezentowało Centrum Kompetencji i Koordynacji języka polskiego „KoKoPol”, którego celem jest promowanie znajomości, upowszechnianie i popularyzacja języka polskiego w Niemczech oraz pogłębianie porozumienia z Polską. 

  Głos zabrała również grupa robocza ds. realizacji porozumień o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Podkreślono, jak istotna jest współpraca straży pożarnych obu krajów. Straże pożarne pomagają sobie w razie dużych katastrof i kryzysów ale również w przypadku małych zdarzeń codziennych, które dzieją się w pasie przygranicznym. Przedstawiono „Instrukcję metodyczną”, która ma służyć za praktyczny poradnik udzielania pomocy przez straże pożarne obu krajów przy polsko-niemieckiej granicy.

  Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, utworzona została na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec z 17 czerwca 1991 roku. Obszary, którymi zajmuje się Komisja zostały przydzielone do odpowiednich komitetów: Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej, Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Komitetu ds. Planowania Przestrzennego, w których obradach każdorazowo Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentuje Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 


  Galeria zdjęć: