trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Województwo z mniejszym długiem

    II sesja sejmiku w dniu 20 grudnia 2010 r.

    Radni przyjęli uchwałę zmieniającą tegoroczny planu dochodów i wydatków województwa. Większość z zaproponowanych zmian dotyczyła końcowych rozliczeń realizowanych zadań i programów. W końcowym bilansie zredukowany został, do 65 milionów złotych, deficyt budżetowy, który na początku 2010 roku szacowany był na 258 mln zł. Konsekwencją tych zmian było zmniejszenie o 40 mln zł wartości emitowanych przez województwo obligacji.
    Radni zadecydowali o wyborze swych przedstawicieli do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zostali nimi Wojciech Jankowiak (PSL) i Killion Munyama (PO). Natomiast mandatariuszem sejmiku w radzie nadzorczej Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie Krystyna Poślednia, przewodnicząca sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    Sejmik przyjął także uchwały w sprawie darowizn dla gminy Krobia, powiatu chodzieskiego oraz zamiany nieruchomości pomiędzy województwem wielkopolskim a powiatem średzkim, a także wyraził zgodę na przekazanie przez województwo pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, w tym na zawarcie umów w ramach budowy obiektów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Ta ostatnia decyzja uwzględnia wycofanie się gminy Golina z przyjętego wcześniej programu.
    Radni przyjęli ponadto uchwały w sprawie zmian statutów Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej oraz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, a także zmieniające plany finansowe na rok 2010: Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przyjęto również uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz planów – finansowego i działania na rok 2011 tej instytucji.