trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Województwo ma budżet

  XLII sesja sejmiku w dniu 25 stycznia 2009 r.
  W głosowaniu nad budżetem województwa na 2010 rok padł przewidywalny wynik: 20 radnych PO i PSL głosowało „za”, 9 radnych PiS „przeciw”, 6 radnych Lewicy tym razem wstrzymało się od głosu.
  Przed sesją zarząd województwa zdecydował się na kilka korekt w pierwotnym projekcie budżetu, uwzględniając m.in. wnioski zgłoszone przez sejmikowe komisje.
  W ramach tej autopoprawki m.in. zrezygnowano z ponad 4,5 mln zł na zabezpieczenie pensji pracowników opłacanych z pomocy technicznej oraz z 2,5 mln zł rezerwy celowej na wykup budynku dla teatru w Gnieźnie (nieruchomość została już sprzedana). Mimo to planowany deficyt wzrósł o 4,6 mln zł. Wpływ na to miało głównie przeniesienie z budżetu 2009 roku na rok 2010 wydatków na niezrealizowane w minionych dwunastu miesiącach inwestycje, w tym ponad 9 mln zł na budowę obwodnicy Grabowa nad Prosną.
  Autopoprawka wprowadziła też, wnioskowane przez Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki, 80 tys. zł na turniej rozgrywany na wielkopolskich „orlikach”. Przeniesiono także do rezerwy celowej 3 mln zł przeznaczone pierwotnie na kontenerową rozbudowę szpitala położniczego w Poznaniu – pieniądze mają być uruchomione na potrzeby tej placówki w zależności od bieżących potrzeb.
  Podczas grudniowej sesji sejmik przyjął też trzy stanowiska: w sprawie poszanowania krzyża, w sprawie ogłoszenia 2010 Rokiem Roty w Wielkopolsce, a także wyrażające wolę przejęcia przez samorząd szpitala wojskowego w Poznaniu.