trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wojewódzkie konkursy ekologiczne "Cztery pory roku z OZE” 2022

  Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów szkół podstawowych klas  IV-VI i VII-VIII (rozstrzygnięte w 2022 roku), zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

   

  Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów szkół podstawowych klas  IV-VI i VII-VIII

  Tegoroczne wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE” zostały rozstrzygnięte.

  Kapituła konkursów 10 maja 2022 r. wyłoniła laureatów i wyróżnionych w:

  • wojewódzkim konkursie ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE”  dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI ,
  • wojewódzkim konkursie ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII.

  Na podstawie propozycji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 19 maja 2022 r. przyznał w każdym z pięciu subregionów Wielkopolski I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w obu konkursach „Cztery pory roku z OZE”.

  Laureaci i wyróżnieni obydwóch konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto laureaci konkursu dla klas VII-VIII zyskują prawo do dodatkowych 2 punktów
  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

  Jednocześnie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę pieniężną o wartości:

  • za I miejsce – 1000 zł brutto,
  • za II miejsce – 700 zł brutto,
  • za III miejsce – 500 zł brutto

  dla każdej szkoły, z której pochodzą laureaci dwóch konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące list laureatów i wyróżnionych uczniów znajdują się w plikach do pobrania.

   


  Listek w dwóch odcieniach zieleni i kolorze niebieskim symbol Wielkopolskich Dni Energii

  Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu. W ramach tegorocznej edycji Wielkopolskich Dni Energii 2022 (WDE 2022) przeprowadzone zostaną dwa wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI i VII – VIII szkół podstawowych  położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;
  2. Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla  uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

  Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

  Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „Cztery pory roku z OZE” oraz do swojego regionu. Uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii i wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza na rok 2023 na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do ww. nazwy konkursu i swojego regionu. Trzy najlepsze prace w danej szkole przechodzą do etapu wojewódzkiego, w którym w ramach podziału na subregiony zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1-3. Mogą także zostać przyznane wyróżnienia.

  Kapituła konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Wszyscy laureaci (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Szkoły, do których uczęszczają Laureaci, otrzymują, na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, nagrody finansowe, których wysokość uzależniona będzie od miejsc zajętych przez Laureatów.

  Laureaci wojewódzkiego konkursu ekologicznego pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych otrzymają także dodatkowe 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

  Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 28 lutego 2022 r., natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 22 kwietnia 2022 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2022 r.

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkół (załącznik nr 1 do Regulaminów konkursów) w formie elektronicznej na adres e-mail: wde@umww.pl

  Szczegółowych informacji na temat wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:00 pod numerami telefonów: +48 (61) 626 65 12 lub +48 (61) 626 65 38

  Informacje dotyczące konkursu również znajdują się w plikach do pobrania.

  Pliki do pobrania: