trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"Wielkopolskie rozmowy o klimacie” po raz czwarty!

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że już 3 czerwca br. – w formule hybrydowej - odbędzie się ostatnie z czterech zaplanowanych wydarzeń w ramach cyklu spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. 
  Przypomnijmy, że cykl konferencyjny rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, a kolejne spotkania miały miejsce w grudniu i marcu. Wszystkie wydarzenia cieszyły się zainteresowaniem zarówno wśród wielkopolskich samorządowców, jak i młodzieży, świata nauki oraz organizacji społecznych.
   
  Zdaniem Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego „ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym”. Inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, sukcesywnie zostają wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Od prawie roku obowiązuje już tzw. „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”. Nie można także pominąć wniosków na temat zmian klimatycznych wynikających z ubiegłorocznego raportu IPCC oraz listopadowej XXVI Konferencji klimatycznej ONZ (COP26). Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin oraz wszyscy mieszkańcy naszego Regionu, którym ochrona środowiska i klimatu jest szczególnie bliska, mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r.
  Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości naszego Regionu.Zaplanowana na 3 czerwca br., IV Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki” będzie okazją do podzielenia się przykładami płynącymi z wielkopolskich samorządów. Zapoznamy się także z proklimatycznymi i prośrodowiskowymi funduszami planowanymi na najbliższe lata.   
  Już teraz wiemy, że cykl „Wielkopolskich rozmów o klimacie” stał się bodźcem do kolejnych wydarzeń, choć w trochę zmienionej formule. 
  O kolejnych planach mówi Jacek Bogusławski, wskazując że jeszcze w tym roku rozpoczęte zostaną spotkania subregionalne, wśród których pierwsze odbędzie się na Ziemi Kaliskiej. Dostrzegamy także między innymi potrzebę kontynuacji dialogu z młodzieżą szkół średnich, który będzie sprzyjał ich rozwojowi zawodowemu i naukowemu. 
  Ważne, aby każda inicjatywa, każdy cel i wyzwanie mogło być konsekwentnie realizowane.
  Zapisy trzech wcześniejszych konferencji można znaleźć na stronie: https://www.youtube.com/c/WielkopolskaZOOM 
   
  Program piątkowej konferencji znajduje się w załączniku. 

  Galeria zdjęć:  Pliki do pobrania: