trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

„WIELKOPOLSKA W SIECI ZAWODÓW” Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0

  2 października 2020r. odbyła się trzecia już edycja Nocy Zawodowców, w tym roku pod hasłem Wielkopolska w sieci zawodów, objęta honorowym patronatem Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

  Jest to wydarzenie, które zostało zainicjowane w 2018 roku i rozpropagowane na całe województwo wielkopolskie dzięki wysiłkowi organizacyjnemu Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

  Celem Nocy Zawodowców była promocja szkolnictwa branżowego i technicznego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, które daje możliwość realizowania satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Przedsięwzięcie skierowano głównie do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również do ich rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców – rzemieślników.

  W tym roku realizowane było po raz trzeci, ale odbyło się on-line. Przy okazji stworzyło to możliwość uczestnictwa w wydarzeniu szerszemu gronu odbiorców z wszystkich subregionów województwa wielkopolskiego.

  Uroczystego zdalnego rozpoczęcia Nocy Zawodowców dokonała Pani Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Panią Dorotą Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w piątek 2 października o godz. 17:00.

  Do udziału zaproszono wielu znamienitych gości m.in. Pana Tomasza Wikę – Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu – Pan Tadeusz Moczyński, Pana Przemysława Foligowskiego – Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, jak również wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na prawach powiatu oraz starostów w subregionach województwa. Przedstawiono także ideę konkursu „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” oraz jego laureatów w poszczególnych subregionach, Mistrza Pana Romana Krawczaka oraz Czeladnika Huberta Lewandowskiego.

  Doradcy zawodowi CWRKDiZ zaprezentowali uczestnikom wydarzenia m.in. tematykę wyboru przyszłego zawodu i miejsca kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Przeprowadzali także indywidualne i grupowe konsultacje doradcze on-line, uczyli jak napisać CV, omawiali czynniki determinujące karierę zawodową. Z kolei materiały filmowe przygotowane przez uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych, pracodawców, rzemieślników oraz mistrzów w swoim zawodzie dały możliwość przybliżenia zainteresowanym tematu rzemiosła.

  Rodzice, doradcy zawodowi i nauczyciele zawodu oraz pedagodzy mogli również skorzystać z bezpłatnych webinariów oraz czatów na żywo, prowadzonych przez znanych prelegentów. Przygotowano bogatą i zróżnicowaną ofertę tematów mogących zainteresować uczestników m.in.: „Czego i jak uczyć o zawodach w szkole podstawowej”; „Zdrowe relacje z młodzieżą w kontekście kryzysu”; „Czas dla zawodowców”; Co możesz zrobić dla swojej kariery zawodowej, rzecz o kwalifikacjach i kompetencjach”; „Zawody przyszłości, które z nich są przyszłościowe?”; „Doradztwo zawodowe – wyzwanie dla ucznia”; „Program Erasmus 2021-2027, jako instrument wsparcia umiędzynarodowienia placówek oraz podnoszenia jakości kształcenia”; „Z zakresu różnic pokoleniowych: Jak mówić o rynku pracy żeby dzieci nas słuchały?”.

  Dużym zainteresowaniem i frekwencją wśród uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej cieszyły się interaktywne konkursy i quizy zawodoznawcze: „Zawodowy Matrix”, „Zostań Zawodowcem, Jak dobrze znasz zawody?”, „Zawodowcy w sieci”, „Zawodowy Expres”, „Zawodowe rozdanie” oraz „Zawodowy los” . Uczestnicy mogli sprawdzić w nich swoją wiedzę i zdobyć atrakcyjne upominki.

  W trakcie wydarzenia można było zapoznać się również z ofertą edukacyjną szkół branżowych, technicznych oraz Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w danym subregionie, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz z platformą zawodoznawczą - Systemem Informacji Zawodowej „SIZ” (www.celujwzawody.pl).

  Kanał komunikacji stanowiła strona internetową WWW.NOCZAWODOWCOW.PL, FACEBOOK, YouTube.pl, jak również strony CWRKDiZ w danym subregionie.

  W wydarzeniu wzięło udział blisko 6 tys. osób.

  Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, szkół branżowych jak i pracodawców – rzemieślników oraz rodziców.

  Wydarzenie to zainaugurowało działania planowane w roku szkolnym 2020/2021 mające na celu przedstawienie oferty szkolnictwa ponadpodstawowego w województwie wielkopolskim oraz podkreśliło wagę promocji szkolnictwa branżowego, technicznego i ustawicznego.

  Dziękujemy wszystkim partnerom, dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, rzemieślnikom, pracodawcom oraz wszystkim, dla których ważny jest obszar edukacji zawodowej, za zaangażowanie i udział w tegorocznej edycji Nocy Zawodowców.

  Zapraszamy za rok na czwartą już edycję Nocy Zawodowców w pierwszy piątek października – 01.10.2021 roku.


  Galeria zdjęć: