trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska samorządowym liderem Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

    Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem regionalnym, który zrealizuje projekt w ramach „Know-how Exchange Programme” (KEP) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). 7 grudnia 2012 r. Komitet Koordynatorów Krajowych CEI zaakceptował – spośród kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całej Europy - 10 projektów, które zostaną dofinansowane ze środków Funduszu CEI przekazywanych za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dotacje otrzymają wnioskodawcy z: Włoch (4 instytucje), Polski (2), Bułgarii (1), Czech (1), Słowenii (1) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (1). Wielkopolsce przyznano grant w wysokości 17.145 euro na realizację projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie”. Projekt ruszy już  w drugiej połowie stycznia 2013r.

    Celem projektu jest wsparcie ukraińskiego beneficjenta – Lokalnego Stowarzyszenia Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego (LSOWSOD) – w tworzeniu narzędzi rozwoju regionalnego wzmacniających potencjał instytucjonalny administracji lokalnej poprzez przekazanie najlepszych praktyk Województwa Wielkopolskiego w tej dziedzinie. Służyć temu będą działania projektowe – konferencje i seminaria, staże oraz polsko-ukraińsko-rosyjski słowniczek terminów związanych z rozwojem regionalnym i administracją lokalną. Projekt, powstały z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, koordynowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW, stanowi kontynuację współpracy podjętej przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej z partnerami ukraińskimi. Przypomnijmy, że Marszałek Marek Woźniak, Wiceprezes Zarządu ZWRP, jest sygnatariuszem listu intencyjnego pomiędzy ZWRP a LSOWSOD z 22 marca 2011 r.

    Więcej informacji na temat projektów dofinansowanych w ramach KEP można znaleźć na stronie internetowej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej: www.cei.int

    Informacja dodatkowa:
    Inicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative) jest międzyrządowym forum promującym współpracę polityczną, gospodarczą, kulturalną oraz naukową między państwami członkowskimi, którymi są: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. Przewodnie hasło CEI brzmi: „Współpraca regionalna na rzecz integracji europejskiej”.